Potenciální partneři

Proč podporovat Evropský parlament mládeže v ČR?

EPM v ČR je nezisková dobrovolnická organizace s dlouholetou tradicí v ČR i v Evropě. Zapojujeme mladé aktivní lidi do diskuze o aktuálních společenských tématech, vytváříme platformu pro sdílení názorů a zároveň rozvíjíme jejich komunikační schopnosti, kritické myšlení, schopnost práce v týmu, organizační dovednosti a cizí jazyky.  

Finanční podpora ze soukromého I veřejného sektoru nám každoročně umožňuje organizovat vzdělávací akce a zapojovat další aktivní studenty. 

Co Vám můžeme nabídnout?

Propagace

Loga partnerů uvádíme na všech materiálech a výstupech z našich akcí, tištěných i digitálních. Fotografie účastníků akce s produkty sdílíme na našich webových stránkách a sociálních sítích s mezinárodním dosahem. 

Přístup k mladým lidem

Každoročně pořádáme panelové debaty, kulaté stoly a workshopy pro mladé aktivní lidi ve věku 18–30 let, na kterých spolupracujeme s externími odborníky. 

Naše akce v minulosti podpořili

V případě jakýchkoli dotazů nebo návrhů na potenciální spolupráci se prosím neváhejte obrátit na člena předsednictva EPM v ČR odpovědného za fundraising. 


Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím