6 10 1 5 12 8


Staň se aktivním občanem

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s., (EPM v ČR) je studentská, vzdělávací, politicky neutrální a nezisková organizace spadající spolu se 40 sesterskými organizacemi pod celoevropský projekt European Youth Parliament (EYP), který funguje pod záštitou nadace Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, a již více než 20 let představuje jednu z největších platforem pro mimoškolní vzdělávání v České republice i Evropě.

Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze mezikulturní dialog. Hlavní činností EPM v ČR je pořádání několikadenních konferencí a dalších vzdělávacích i neformálních akcí pro žáky středních škol z celé České republiky a dalších zemí Evropy. Cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v České republice vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů a týmovou práci.

Co děláme

2

Otevřené fórum pro mládež

Poskytujeme platformu pro sdílení názorů mezi mladými lidmi a zapojuje je do diskuze o aktuálních tématech České republiky i Evropy.

4

Mezikulturní dialog

Spoluprací s celoevropskou sítí EYP propojujeme mladé Evropany z různých zemí a prostředí a prohlubujeme mezikulturní dialog.

13

Rozvoj schopností

Zapojením mladých lidí do diskuze nad aktuálními problémy také rozvíjíme tzv. měkké dovednosti, jako je například práce v týmu, argumentace, rétorické a jazykové dovednosti. 

9

Komunita aktivních studentů

Studenti na našich akcích vytváří mnoho dlouhodobých přátelství s dalšími aktivními Evropany.

7

Evropský parlament mládeže v ČR je studentská organizace zaměřující se zejména na žáky středních a vysokých škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Jejím prostřednictvím zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech. EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987, a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně nejen z členských zemí Evropské unie, ale také např. ze Švýcarska, Turecka nebo Ázerbájdžánu.

Více o nás
11

Řekli o nás

Nejdůležitější životní lekce

EYP mě toho naučilo neskutečně moc. Je to hřiště, na kterém si hrajete se svými nejlepšími přáteli a zároveň se učíte ty nejdůležitější životní lekce.

Diana Šabatová, v EPM od roku 2018 Hlavní organizátorka Regionální výběrové konference EPM v ČR Liberec 2021
Nejdůležitější životní lekce

Příležitost k učení

EPM mě udělal lepším člověkem. Pomohl mi učit se a pomáhat ostatním se také učit. To je to, co dělá EPM tak mocným.

Marek Navrátil, v EPM od roku 2011 Česká republika
Příležitost k učení

Beze strachu z odsouzení

EPM mi umožnil upřímně vyjadřovat svůj názor a identitu, aniž bych se muselx bát odsouzení.

Anka Stieberová, v EPM od roku 2018 autor vizuálních identit pro zasedání 2020–2023
Beze strachu z odsouzení

Rozšiřování obzorů

Je to o tom, jak EPM rozšiřuje vaše obzory – naprostá představa, jak jsou Evropa a svět rozmanité a poutavé. Bez EPM bych nebyl tam, kde jsem dnes.

Jan Václav Nedvídek, v EPM od roku 2009 Česká republika
Rozšiřování obzorů

Naši partneři

Hlavní partneři

 • CPI
 • UNYP

Partneři akcí

 • MZV
 • MŠMT
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava!!!
 • ČEPS
 • ČNFB
 • OSF+Hyundai
 • US Mission to the EU
 • Plzeňský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Město Olomouc
 • Nadace Hertie Stiftung

Ve spolupráci s

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO
 • SPŠE Plzeň
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Kancelář Evropského parlamentu

Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím